Specjaliści budowy kompensatorów -

Naszym głównym punktem odniesienia – jako projektantów i producentów wysokiej jakości kompensatorów – jest zawsze człowiek i jego oczekiwania co do jakości i niezawodności. Dawno temu Leonardo da Vinci – będący uosobieniem idei „uomo universale” – odkrył na nowo „złotą proporcję” obecną we wszystkich formach. Da Vinci postulował, aby stała się ona miarą wszechrzeczy.

Aby to, co rzekomo niemożliwe, stało się możliwe, jest również naszym celem, a także podstawową kompetencją – którą realizujemy dzięki naszej ugruntowanej wiedzy, wszechstronnym doświadczeniom i naszemu dążeniu do spełniania różnorodnych życzeń klientów, które stanowi główną siłę napędową naszych działań.

Podstawę naszej działalności produkcyjnej stanowią potrzeby naszych klientów. W odróżnieniu od dostawców zajmujących się produkcją masową nie wytwarzamy elementów standardowych, lecz produkty niszowe w niewielkich ilościach, zaprojektowane zgodnie z indywidualną specyfikacją klienta. Wszystko to oferujemy po atrakcyjnych cenach, zapewniając jednocześnie niemiecką jakość „made in Germany”.

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Dlatego produkujemy i postępujemy uwzględniając aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, co z resztą jest zgodne z naszymi własnymi przekonaniami moralnymi.

Mając na uwadze zobowiązanie do odpowiedzialnego korzystania z zasobów, segregujemy i poddajemy ponownej obróbce niewulkanizowane pozostałości gumowe. Dzięki minimalizacji strat ciśnienia i wykorzystywaniu ciepła resztkowego z naszych urządzeniach produkcyjnych wnosimy trwały wkład w ochronę środowiska.

System zarządzania BHP (OHSAS 18001) stanowi podstawę naszego opartego na wartościach i dbałości o zdrowie podejścia do najważniejszego dobra naszego przedsiębiorstwa, którym są pracownicy.

 

Jesteśmy producentami. Niemiecka jakość „made in Germany”

W specjalistycznych kręgach w Europie, USA, Ameryce Południowej, Rosji i w dużej części państw arabskich firma ditec jest kojarzona z jakością „made in Germany” i cieszy się renomą specjalistów w dziedzinie budowy kompensatorów.

czytaj dalej

Rozszerzenie zakresu obowiązywania certyfikatu PED 97/23/WE

W celu zapewnienia stale wysokiego poziomu jakości, regularnie zlecamy niezależnym jednostkom ds. badań materiałowych przeprowadzenie wielu wewnętrznych badań wytrzymałościowych, testów laboratoryjnych i kontroli.

czytaj dalej

Jesteśmy specjalistami od rozwiązywania problemów

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu trudnych, a nawet wydawałoby się niemożliwych do rozwiązania problemów, takich jak nietypowe rozwiązania konstrukcyjne, do których nie pasują produkty o standardowych wymiarach lub które muszą spełnić wysokie standardy dotyczące wartości ciśnienia oraz specjalne wymagania dotyczące dużych wymiarów. Potrafimy sprostać szczególnym wyzwaniom.
czytaj dalej