ditec Dichtungstechnik GmbH

An der Staustufe 6
97318 Kitzingen
Niemcy

Telefon: +49 9321 2307 0
Faks: +49 9321 2307 28
www.ditec-adam.de
info@ditec-adam.de 

Numer VAT UE 
DE 134 169 199 

Wpis
do rejestru handlowego w Würzburgu pod numerem HRB 612 

Prezes zarządu:
Manfred Adam
Christoph Adam
Gabriele Adam

Osoba odpowiedzialna za treść według § 10 ust. 3 Umowy państwowej o usługach medialnych (niem. Mediendienste-Staatsvertrag, MDStV)
Gabriele Adam

Koncepcja + projektowanie stron internetowych i fotografia 
Strona internetowa została przygotowana, zaprojektowana i zaprojektowana przez agencję reklamową
JUNG 2 z Michelau pod Bambergiem. 


www.jung-2.com 

Ogólne warunki korzystania

(Stan: kwiecień 2012) 

Ważna informacja: 
Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji publikowanych w tej witrynie internetowej. Podane informacje służą do celów orientacyjnych i nie mają mocy wiążącej. 

1. Zakres zastosowania 
Korzystanie z tej witryny jest dopuszczalne wyłącznie pod niniejszymi warunkami. Spółka ditec Dichtungstechnik GmbH jako właścicielka tej domeny jest zwana dalej „Właścicielką”. 

2. Usługi  
2.1 Właścicielka udostępnia na stronach tej witryny informacje o swojej firmie, produktach oraz ewent. dokumentację i formularze, do wyświetlenia lub pobrania. 

2.2 Właścicielka ma prawo w każdym czasie zaprzestać udostępniania witryny – w całości lub jej części. Ze względu na charakterystykę Internetu (z uwzględnieniem systemów komputerowych) Właścicielka nie udziela gwarancji na ciągłą dostępność witryny. 

3. Prawa do korzystania z informacji, dokumentacji i formularzy 
3.1 Właścicielka udziela użytkownikowi niewyłącznego i nie podlegającego przeniesieniu prawa do wykorzystywania udostępnionych w tej witrynie informacji, względnie dokumentacji, obrazów i formularzy – w uzgodnionym zakresie lub w zakresie, który, jeżeli nic takiego nie uzgodniono, jest zgodny z celem Właścicielki związanym z udostępnianiem lub przekazywaniem treści. 

3.2 Użytkownik nie może w żadnym czasie sprzedawać lub wynajmować osobom trzecim obrazów, informacji, dokumentacji ani formularzy. Użytkownik nie może zmieniać dokumentów/formularzy ani wykorzystywać ich fragmentów, chyba że wiążące przepisy prawa przewidują coś innego. 

3.3 Ilustracje, grafiki i zdjęcia, a także informacje, dokumentacja i formularze są chronione zarówno przepisami prawa autorskiego, jak i ewent. innych ustaw i uzgodnień dotyczących własności intelektualnej. Użytkownik powinien znać i przestrzegać tych przepisów, w szczególności nie może usuwać znaków i/lub not copyrightowych z ilustracji lub zdjęć ani z informacji, dokumentacji lub formularzy, względnie z ich kopii.  

4. Własność intelektualna  
4.1 Bez wcześniejszej pisemnej zgody Właścicielki nie wolno wykorzystywać ani zmieniać, wzgl. wykorzystywać do innych celów niż ewent. podano, grafik, zdjęć, informacji, marek i innych treści. 

Dotyczy to w szczególności kopiowania, edycji, tłumaczenia, zapisu, obróbki lub odtwarzania treści zawartych w bazach danych lub na innych elektronicznych mediach i systemach. Fotokopie i pliki pobrane z witryny można sporządzać tylko w celach osobistych, prywatnych i niekomercyjnych. 

5. Obowiązki użytkownika 
5.1 Podczas korzystania z witryny Użytkownik nie może w szczególności podejmować następujących działań:
* przesyłanie treści z wirusami, robakami, końmi trojańskimi lub innymi skryptami/programami, mogącymi uszkodzić oprogramowanie;  
* wpisywanie, zapisywanie lub przesyłanie hiperłączy, do których nie ma uprawnień, w szczególności jeśli te hiperlinki lub treści naruszają obowiązek zachowania tajemnicy lub są niezgodne z prawem; lub
* przesyłanie materiałów reklamowych lub niechcianych e-maili/spamu lub nieprawdziwych ostrzeżeń przed wirusami, awariami itp. lub zachęcanie do udziału w grach z nagrodami, wysyłanie listów-łańcuszków i podejmowanie podobnych działań. 

6. Hiperlinki 
Niniejsza witryna zawiera hiperlinki kierujące do witryn podmiotów trzecich. Chociaż w stosownych odstępach czasu są przeprowadzane kontrole poprawności linków i zgodności z prawem treści stron, do których prowadzą odnośniki, witryny te zawierają treści, które znajdują się poza obszarem wpływów Właścicielki i dlatego Właścicielka nie może za nie odpowiadać, ani nie uznaje tych witryn i/lub ich treści za własne. W razie wątpliwości co do zgodności treści z prawem lub stwierdzenia naruszenia praw osób trzecich, Właścicielka prosi o odpowiednie powiadomienie. Właścicielka bezzwłocznie rozpatrzy tę sprawę i ewent. usunie określony link.  

7. Odpowiedzialność cywilna za wady prawne i fizyczne, brak wirusów 
7.1 Informacje udostępniane w tej witrynie mają ogólny charakter i nie są wiążące. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji publikowanych w tej witrynie internetowej. 

7.2 Właścicielka cały czas podejmuje starania mające na celu zapewnienie, by witryna była wolna od wirusów, jednak nie może zagwarantować stałego braku wirusów. Przed pobraniem informacji, dokumentacji lub formularzy użytkownik powinien dla własnego bezpieczeństwa zastosować stosowne urządzenia zabezpieczające i programy antywirusowe.

Ochrona danych osobowych 

Ochrona danych osobowych jest istotną sprawą dla Właścicielki. Dlatego wszystkie działania są podejmowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych. 

Przeznaczenie 
Udostępnione przez użytkowników dane osobowe Właścicielka wykorzystuje do odpowiedzi na zapytania użytkowników, realizacji zleceń lub umożliwiania uzyskania dostępu do określonych informacji lub ofert. 

Wykorzystywanie zgodne z przeznaczeniem  
Właścicielka będzie przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe udostępnione przez użytkownika tylko w celach, o których użytkownik został poinformowany, chyba że pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się z związku z innym celem, który jest bezpośrednio związany z pierwotnym celem pozyskania danych osobowych, lub jest wymagane w związku z przygotowaniem, negocjowaniem i realizacją umowy z użytkownikiem, lub użytkownik wyraźnie, jasno i otwarcie wyraził zgodę na ich inne wykorzystanie lub zleca taki rodzaj wykorzystania.  

Tylko te osoby z firmy ditec, które dysponują odpowiednimi uprawnieniami w związku z pełnionymi przez nie funkcjami, mają dostęp do tych informacji i są również osobami wyznaczonymi do kontaktów z użytkownikami, w razie pytań z ich strony. W razie pytań można wysłać e-maila na adres info@ditec-adam.de

Automatycznie gromadzone dane nie będące danymi osobowymi 
Po wejściu na tę witrynę na serwerze gromadzone są automatycznie (a więc nie w ramach procesu rejestracji) tylko statystyczne, anonimowe informacje (np. rodzaj używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego lub strony, które zostały otwarte). 

Bezpieczeństwo 
Właścicielka podejmuje w możliwie największym zakresie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem lub przekazywaniem danych, a także przed niezamierzonym lub niezgodnym z prawem usunięciem lub zmianą tych danych.

Jesteśmy producentami. Niemiecka jakość „made in Germany”

W specjalistycznych kręgach w Europie, USA, Ameryce Południowej, Rosji i w dużej części państw arabskich firma ditec jest kojarzona z jakością „made in Germany” i cieszy się renomą specjalistów w dziedzinie budowy kompensatorów.

czytaj dalej

Rozszerzenie zakresu obowiązywania certyfikatu PED 97/23/WE

W celu zapewnienia stale wysokiego poziomu jakości, regularnie zlecamy niezależnym jednostkom ds. badań materiałowych przeprowadzenie wielu wewnętrznych badań wytrzymałościowych, testów laboratoryjnych i kontroli.

czytaj dalej

Jesteśmy specjalistami od rozwiązywania problemów

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu trudnych, a nawet wydawałoby się niemożliwych do rozwiązania problemów, takich jak nietypowe rozwiązania konstrukcyjne, do których nie pasują produkty o standardowych wymiarach lub które muszą spełnić wysokie standardy dotyczące wartości ciśnienia oraz specjalne wymagania dotyczące dużych wymiarów. Potrafimy sprostać szczególnym wyzwaniom.
czytaj dalej