ROZWIĄZANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ditec - 

Bezpieczne zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia i dymu

Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa nie jest w stanie zapobiec pożaru. Jednak może ona służyć do ograniczania zasięgu pożaru – przez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji budynku i podjęcie odpowiednich środków ochrony – na możliwie najmniejszej powierzchni oraz do zapobiegania przedostawaniu się ognia na inne części budynku.

Dlatego przede wszystkim takie elementy konstrukcyjne, które przechodzą przez kilka stref pożarowych i są poprowadzone w całej budowli, np. kanały wentylacyjne, rurociągi lub przewody elektryczne, muszą spełnić stosunkowo wysokie wymagania. Wszystkie rozwiązania budowlane stosowane w budynkach użyteczności publicznej muszą posiadać taką konstrukcję, dzięki której osoby przebywające w budynku będą miały wystarczającą ilość czasu na opuszczenie go w razie pożaru lub rozprzestrzeniania się dymu.

Istnieje prosty system zmniejszający rozprzestrzenianie się ognia i dymu przez przejścia rurociągów w ścianach, który określa się jako „grodzie pożarowe”. Dopuszczony w budownictwie system izoluje niepalne rurociągi przechodzące przez ogniomury lub ogniostropy. Te elastyczne uszczelnienia przejmują osiowe i poprzeczne przemieszczenia rurociągu względem ściany lub stropu i gwarantują niezawodne odgrodzenie w czasie pożaru lub w razie rozprzestrzeniania się dymu.

Jesteśmy producentami. Niemiecka jakość „made in Germany”

W specjalistycznych kręgach w Europie, USA, Ameryce Południowej, Rosji i w dużej części państw arabskich firma ditec jest kojarzona z jakością „made in Germany” i cieszy się renomą specjalistów w dziedzinie budowy kompensatorów.

czytaj dalej

Rozszerzenie zakresu obowiązywania certyfikatu PED 97/23/WE

W celu zapewnienia stale wysokiego poziomu jakości, regularnie zlecamy niezależnym jednostkom ds. badań materiałowych przeprowadzenie wielu wewnętrznych badań wytrzymałościowych, testów laboratoryjnych i kontroli.

czytaj dalej

Jesteśmy specjalistami od rozwiązywania problemów

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu trudnych, a nawet wydawałoby się niemożliwych do rozwiązania problemów, takich jak nietypowe rozwiązania konstrukcyjne, do których nie pasują produkty o standardowych wymiarach lub które muszą spełnić wysokie standardy dotyczące wartości ciśnienia oraz specjalne wymagania dotyczące dużych wymiarów. Potrafimy sprostać szczególnym wyzwaniom.
czytaj dalej