ROZWIĄZANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ditec - 

Bezpieczne zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia i dymu

Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa nie jest w stanie zapobiec pożaru. Jednak może ona służyć do ograniczania zasięgu pożaru – przez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji budynku i podjęcie odpowiednich środków ochrony – na możliwie najmniejszej powierzchni oraz do zapobiegania przedostawaniu się ognia na inne części budynku.

Dlatego przede wszystkim takie elementy konstrukcyjne, które przechodzą przez kilka stref pożarowych i są poprowadzone w całej budowli, np. kanały wentylacyjne, rurociągi lub przewody elektryczne, muszą spełnić stosunkowo wysokie wymagania. Wszystkie rozwiązania budowlane stosowane w budynkach użyteczności publicznej muszą posiadać taką konstrukcję, dzięki której osoby przebywające w budynku będą miały wystarczającą ilość czasu na opuszczenie go w razie pożaru lub rozprzestrzeniania się dymu.

Istnieje prosty system zmniejszający rozprzestrzenianie się ognia i dymu przez przejścia rurociągów w ścianach, który określa się jako „grodzie pożarowe”. Dopuszczony w budownictwie system izoluje niepalne rurociągi przechodzące przez ogniomury lub ogniostropy. Te elastyczne uszczelnienia przejmują osiowe i poprzeczne przemieszczenia rurociągu względem ściany lub stropu i gwarantują niezawodne odgrodzenie w czasie pożaru lub w razie rozprzestrzeniania się dymu.

Jesteśmy producentami. Niemiecka jakość „made in Germany”

W specjalistycznych kręgach w Europie, USA, Ameryce Południowej, Rosji i w dużej części państw arabskich firma ditec jest kojarzona z jakością „made in Germany” i cieszy się renomą specjalistów w dziedzinie budowy kompensatorów.

czytaj dalej

Rozszerzenie zakresu obowiązywania certyfikatu PED 97/23/WE

W celu zapewnienia stale wysokiego poziomu jakości, regularnie zlecamy niezależnym jednostkom ds. badań materiałowych przeprowadzenie wielu wewnętrznych badań wytrzymałościowych, testów laboratoryjnych i kontroli.

czytaj dalej

Jesteśmy specjalistami od rozwiązywania problemów

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu trudnych, a nawet wydawałoby się niemożliwych do rozwiązania problemów, takich jak nietypowe rozwiązania konstrukcyjne, do których nie pasują produkty o standardowych wymiarach lub które muszą spełnić wysokie standardy dotyczące wartości ciśnienia oraz specjalne wymagania dotyczące dużych wymiarów. Potrafimy sprostać szczególnym wyzwaniom.
czytaj dalej

Akzeptieren / Agree

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden.
This site uses cookies. By using this website, you agree to the use of cookies. Mehr erfahren / Read more