Państwa projekt z ditec –

kilka analiz przypadku dla orientacji 

Tutaj można wstępnie zorientować się, na czym polega współpraca z nami, zależna od specyficznego przeznaczenia produktu i indywidualnych wymagań oraz obejmująca wszystkie fazy – od etapu projektowania do instalacji i konserwacji:

duże projekty ditec: uniwersalne przykłady naszych najbardziej zaawansowanych rozwiązań

Zakład odsalania wody morskiej
Produkty
Dostawa ok. 200 kompensatorów gumowych o średnicy nominalnej od DN 350 do DN 3250 do przewodów do wody morskiej i wody użytkowej. Kompensatory gumowe z kauczuku EPDM z wkładkami wzmacniającymi z tkaniny nylonowej. Kołnierze luźne ze stali ocynkowanej.
czytaj dalej


Kompensatory gumowe do przewodów wody użytkowej
Produkty
2-falowe kompensatory gumowe o średnicy nominalnej DN 1600 spełniające wymagania ciśnieniowe do 36 barów.
czytaj dalej


Przewody wody chłodzącej
Produkty
512 kompensatorów gumowych o średnicy nominalnej od DN 300 do DN 3600, w tym 250 szt. o średnicy nominalnej DN 750. Dostawa była realizowana w kilku partiach w okresie około jednego roku.
czytaj dalej


Uszczelnienia do wody gruntowej do przewodów wody...
Produkty
Dostawa uszczelnień do wody gruntowej w wykonaniu otwartym do późniejszego montażu w rurociągach ułożonych w gruncie. Uszczelnienia przepustów ściennych zapobiegają przedostawaniu się wody poprzez przepusty rurowe do maszynowni w razie podniesienia się poziomu wody gruntowej.
czytaj dalej


Uniwersalny kompensator gumowy w wieży chłodniczej...
Produkty
Kompensator gumowy z kauczuku EPDM z wkładkami z tkaniny z kordu nylonowego o średnicy nominalnej 3100, przeznaczony do ciśnienia 4 bar. Absorpcja przemieszczenia wielostronna +/- 40 mm. Jednofalowy mieszek gumowy indywidualnie skonfigurowany według dyrektywy PED 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych.
czytaj dalej


Kompensatory gumowe w hucie miedzi
Produkty
Dostawa kompensatorów gumowych wyłożonych PTFE do oczyszczania gazu ziemnego mokrego w hucie miedzi. Wielofalowe kompensatory skonfigurowane dla przemieszczeń poprzecznych +/- 120 mm w czasie trzęsienia ziemi.
czytaj dalej


Kompensator gumowy w przewodzie wody chłodzącej...
Produkty
Wielofalowy kompensator gumowy w przewodzie wody chłodzącej DN 1100 z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym na tankowcu transportującym LPG.
Wyzwanie: wysoki poziom absorpcji przemieszczeń poprzecznych wyn. 130 mm przy jednoczesnym ciśnieniu roboczym 8 bar.
czytaj dalej


Projekt: kompensator między kabiną samolotu i stratosferą
Produkty
Jeden Boeingów został zmodyfikowany i zmieniony w samolot badawczy, który wykonując loty w stratosferze umożliwia po otwarciu luku obserwację przestrzeni kosmicznej za pomocą teleskopu.
czytaj dalej


Ochrona przeciwpożarowa przy przepustach ściennych...
Produkty
Pod dworcem Fernbahnhof w porcie lotniczym we Frankfurcie wymagane było zastosowanie środków ochrony przeciwpożarowej dla przepustów ściennych do rurociągów przechodzących przez różne strefy pożarowe.
czytaj dalej


Jesteśmy producentami. Niemiecka jakość „made in Germany”

W specjalistycznych kręgach w Europie, USA, Ameryce Południowej, Rosji i w dużej części państw arabskich firma ditec jest kojarzona z jakością „made in Germany” i cieszy się renomą specjalistów w dziedzinie budowy kompensatorów.

czytaj dalej

Rozszerzenie zakresu obowiązywania certyfikatu PED 97/23/WE

W celu zapewnienia stale wysokiego poziomu jakości, regularnie zlecamy niezależnym jednostkom ds. badań materiałowych przeprowadzenie wielu wewnętrznych badań wytrzymałościowych, testów laboratoryjnych i kontroli.

czytaj dalej

Jesteśmy specjalistami od rozwiązywania problemów

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu trudnych, a nawet wydawałoby się niemożliwych do rozwiązania problemów, takich jak nietypowe rozwiązania konstrukcyjne, do których nie pasują produkty o standardowych wymiarach lub które muszą spełnić wysokie standardy dotyczące wartości ciśnienia oraz specjalne wymagania dotyczące dużych wymiarów. Potrafimy sprostać szczególnym wyzwaniom.
czytaj dalej